POLITYKA PRYWATNOŚCi:

Tutaj na ubezpieczeniawojcik.com jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę Twoich danych osobowych. Zawsze będziemy traktować Twoje dane osobowe z szacunkiem i projektować nasze produkty i usługi z należytym poszanowaniem Twojej prywatności. Niniejsza polityka prywatności pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Ubezpieczeniawojcik.com jest nazwą handlową i nie jest autoryzowana ani regulowana przez Financial Conduct Authority.

Polityka prywatności

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w naszej polityce prywatności w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem odpowiedniej i terminowej publikacji jej zaktualizowanej wersji, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy:

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz oferowanych przez nas produktów i usług, możemy wymagać:

za. dane osobowe, abyśmy mogli zidentyfikować, kim jesteś. Na przykład informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;

b. dane osobowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Na przykład informacje te mogą obejmować adres domowy, adres e-mail i numery telefonów kontaktowych;

Jak możesz wykorzystać moje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim jako dostawcom produktów, aby mogli przygotować dla Ciebie ofertę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na przykład, jeśli korzystasz z naszej usługi porównywania ubezpieczeń samochodowych, prześlemy podane przez Ciebie dane osobowe do zatwierdzonych ubezpieczycieli samochodów, aby mogli przygotować dla Ciebie ofertę odpowiedniego ubezpieczenia samochodu. .

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie Twoich ofert.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom finansowym, w tym oszustwom.

Dlaczego w ten sposób wykorzystujecie moje dane osobowe?

Bez przetwarzania Twoich danych osobowych w ten sposób nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci naszych usług.

(Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w ten sposób, abyśmy mogli zapewnić bardziej komfortowe, intuicyjne i przyjemne doświadczenie przy porównywaniu cen i produktów. Wiemy, że czas naszych klientów jest cenny i dlatego staramy się oszczędzać Twój czas i pieniądze!)

Jak zbieramy dane osobowe:

Zbieramy od Ciebie dane osobowe, gdy rejestrujesz się na stronie naszego serwisu i korzystasz ze świadczonych przez nas usług.

Osoby trzecie, z którymi zastrzegamy sobie prawo do wymiany danych osobowych, które nam przekazujesz:

Zatwierdzeni dostawcy danych od stron trzecich;

Organy regulacyjne;

Organy ścigania i zapobiegania oszustwom;

Dostawcy usług pomocniczych (np. dostawcy oprogramowania i usług IT; agencje marketingowe).

Jakie wiadomości możesz od nas otrzymywać:

Komunikację, jaką prowadzimy z naszymi klientami, można sklasyfikować jako „usługi komunikacyjne”. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Tobą w dogodny dla nas sposób.

Przesyłanie danych osobowych poza Jednolity Akt Europejski (EOG)

Możemy wysyłać dane osobowe dostawcom spoza EOG tylko wtedy, gdy dostawcy ci są zobowiązani do ochrony danych osobowych dokładnie w taki sam sposób, w jaki byliby zobowiązani do ochrony danych osobowych, gdyby działali zgodnie z procedurą EOG. Oznacza to, że będziemy wysyłać dane osobowe do kraju spoza EOG tylko wtedy, gdy:

za. Komisja Europejska ustaliła, że ​​kraj poza EOG zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

b. zgodnie z umową między nami a odpowiednim dostawcą z siedzibą w kraju poza EOG, która zawiera klauzule ochrony danych zaakceptowane lub zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub

c. przesyłamy dane do Stanów Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres do pięciu (5) lat od daty ostatniego korzystania z naszej strony internetowej lub tylko tak długo, jak jest to uzasadnione później, aby:

za. w pełni odpowiadać na wszelkie pytania lub skargi;

b. dowody, że traktujemy klientów uczciwie lub spełniamy pewne inne wymogi prawne, księgowe, podatkowe lub księgowe; i

c. ustala, wykonuje lub broni roszczeń prawnych zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

Ochrona danych

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do nich.

Twoje prawa

za. Prawo dostępu

Masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo zażądać kopii Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, oraz pewnych dodatkowych informacji, w tym celów naszego przetwarzania oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniliśmy (lub ujawnimy) Twoje dane osobowe.

b. Prawo do korekty

Masz prawo poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

c. Prawo do usunięcia

Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Musimy usunąć Twoje dane osobowe na Twoje żądanie, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności przewidzianych przez prawo, takich jak sytuacja, w której musimy zachować Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W takich okolicznościach ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyłączając je z użytku. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są usuwane z naszej strony internetowej i przechowywane wyłącznie w oddzielnej i ograniczonej bazie danych, w której nie będą przetwarzane w żadnym innym celu niż opisany powyżej. Dostęp do tej bazy danych jest kontrolowany przez naszego IOD i jest ściśle ograniczony.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne i potrzebujemy rozsądnego czasu, aby zweryfikować dokładność tych danych osobowych;

– Twoje dane osobowe były przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usunęli te dane osobowe;

– nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych do celów, dla których zostały przez nas zebrane, ale są one wymagane przez Ciebie do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

„Korzystasz ze swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i potrzebujemy rozsądnego czasu, aby sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek ważniejsze podstawy, na których możemy polegać, aby kontynuować to przetwarzanie”.

e. Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub dlatego, że jest to konieczne, abyśmy mogli świadczyć Ci usługi, możesz wymagać od nas przeniesienia, skopiowania lub przekazania tych danych osobowych do Ciebie lub innej strony trzeciej w ustrukturyzowany sposób, często używany i format do odczytu maszynowego.

f. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy te dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów. Przestaniemy przetwarzać te dane osobowe, jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, chyba że istnieją ważniejsze podstawy, na których możemy polegać, aby kontynuować to przetwarzanie lub jeśli przetwarzanie to jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

sol. Prawo do wycofania zgody

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie nadal świadczyć Ci pewnych usług, ale w takim przypadku poinformujemy Cię o tym.

Ciasteczka:

Aby uzyskać informacje o używanych przez nas plikach cookie, kliknij tutaj.